تاکسی داران گیلانی تحت پوشش طرح شلر بیمه البرز

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، با امضای تفاهم نامه روسای شعبه رشت و اتحادیه تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه استان گیلان، 13 هزار راننده تاکسی در سطح استان گیلان تحت پوشش بیمه شلر بیمه البرز قرار گرفتند.

بیمه شخص ثالث با تخفیف

شایان ذکر است این تفاهم نامه اولین تفاهم نامه گروهی طرح شلر در سراسر کشور است که پس از جلسات متعدد معرفی و بازاریابی شلر توسط همکاران شعبه رشت، منعقد شد.

پیمایش به بالا